Zgłoszenia

 

Plebiscyt
SERCE
MOGILNA

Zgłoszenia kandydatów do plebiscytu prosimy zgłaszać:

a) złożyć osobiście lub przesłać listownie na adres : Robert Przepiórka, ul Kausa 4, 88-300 Mogilno z dopiskiem na kopercie „ Serce Mogilna ”,
b) złożyć osobiście w recepcji kina „Wawrzyn” w Mogilnie, w godzinach pracy kina,
c) wysłać w formie elektronicznej na adres kontakt@sercemogilna.pl
Wiadomość proszę zatytułować „Zgłoszenie do plebiscytu Serce Mogilna ”,

Każde prawidłowe zgłoszenie kandydata musi spełniać warunki regulaminu naszego

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 20 LISTOPADA

 

Plebiscyt
WOLONTARIUSZ
ROKU

Zgłoszenia kandydatów do plebiscytu prosimy zgłaszać:

a) złożyć osobiście lub przesłać listownie na adres : Robert Przepiórka, ul Kausa 4, 88-300 Mogilno z dopiskiem na kopercie „ Serce Mogilna ”,
b) złożyć osobiście w recepcji kina „Wawrzyn” w Mogilnie, w godzinach pracy kina,
c) wysłać w formie elektronicznej na adres kontakt@sercemogilna.pl
Wiadomość proszę zatytułować „Zgłoszenie do plebiscytu Wolontariusz Roku ”,

Każde prawidłowe zgłoszenie kandydata musi spełniać warunki naszego regulaminu

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 20 LISTOPADA