Zgłoszenia

Zgłoszenia do plebiscytów przyjmujemy do 30 października 2023r.

 

 

Plebiscyt
SERCE
MOGILNA

Zgłoszenia kandydatów do plebiscytu prosimy zgłaszać:

a) złożyć osobiście lub przesłać listownie na adres : Robert Przepiórka, ul Kausa 4, 88-300 Mogilno z dopiskiem na kopercie „ Serce Mogilna ”,
b) złożyć osobiście w recepcji kina „Wawrzyn” w Mogilnie, w godzinach pracy kina,
c) wysłać w formie elektronicznej na adres kontakt@sercemogilna.pl
Wiadomość proszę zatytułować „Zgłoszenie do plebiscytu Serce Mogilna ”,

Każde prawidłowe zgłoszenie kandydata musi spełniać warunki regulaminu naszego

 

Plebiscyt
WOLONTARIUSZ
ROKU

Zgłoszenia kandydatów do plebiscytu prosimy zgłaszać:

a) złożyć osobiście lub przesłać listownie na adres : Robert Przepiórka, ul Kausa 4, 88-300 Mogilno z dopiskiem na kopercie „ Serce Mogilna ”,
b) złożyć osobiście w recepcji kina „Wawrzyn” w Mogilnie, w godzinach pracy kina,
c) wysłać w formie elektronicznej na adres kontakt@sercemogilna.pl
Wiadomość proszę zatytułować „Zgłoszenie do plebiscytu Wolontariusz Roku ”,

Każde prawidłowe zgłoszenie kandydata musi spełniać warunki naszego regulaminu