Serce Mogilna 2021

PLEBISCYT SERCE MOGILNA rozstrzygnięto  13.11.2021
Do plebiscytu „Serce Mogilna” w tym roku zgłoszono 9 kandydatów. Podczas oceny kapituła wyłoniła 6 nominacji do statuetki:

1. ks. Prałat Eugeniusz Jaworski – od 1981 roku poświęca całą swoją energię i zaangażowanie na rzecz społeczności Mogilna. Z jego inicjatywy została pobudowana przepiękna świątynia pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Nieczynną starą kaplicę przekształcił w jadłodajnię dla ubogich im. Św. Brata Alberta. Podjął się zadania wybudował kaplicy cmentarnej oraz groty Matki Bożej Fatimskiej.
2. Jarosław Gębala– podejmuje regularnie inicjatywy na rzecz współpracy i integracji organizacji pozarządowych powiatu mogileńskiego. Pan Jarek od wielu lat uczestniczy w życiu społecznym ziemi mogileńskiej. Dzięki Niemu w minionych latach w gminie Mogilno powstały 2 place zabaw, edukowano dzieci w Klubie Malucha, czy hucznie świętowano 100 rocznicę odzyskania niepodległości naszej ojczyzny
3. Radzym Jankiewicz – Lider Szlachetnej Paczki, zorganizował grupę ludzi dobrej woli, by bezinteresownie zorganizować na terenie powiatu mogileńskiego pomoc najuboższym w okresie świąt. Poprzez współpracę z darczyńcami i grupą wolontariuszy w ramach tej akcji do wielu domów wniesiono nadzieję i radość.
4. Danuta Lorczak – wieloletni nauczyciel, pedagog i wychowawca. Pracuje z młodzieżą inspiruje do działania na rzecz innych osób. Założyła szkolne koło wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 3. Organizuje różne akcje charytatywne min. Akcja na rzecz chorej Julki, zbieranie pomocy dydaktycznych dla dzieci z Domu Dziecka w Inowrocławiu, przyłączyła się do akcji Caritas pod nazwą „tak pomagam”. Założyła stowarzyszenie ALVIRA i wspólnie z członkami tego stowarzyszenia organizuje wiele akcji charytatywnych i festynów dla mogileńskich rodzin..
5. Teresa Kujawa – osoba powszechnie znana. Człowiek wielu pasji. Pedagog, harcerka, radna, dziennikarz, a przede wszystkim społecznik. Współzałożycielka i działaczka ogólnopolskiego Stowarzyszenia Polskich Mediów w Warszawie. Wrażliwa i otwarta na każdego człowieka, nikomu nie odmówiła pomocy. Bardzo wspierała kobiety nie tylko w działalności społecznej, ale również pomagała rozwiązywać trudne sprawy. Ciepła i niezwykle wyrozumiała. Była bardzo zaangażowana w krzewienie polskiej tradycji i kultury. Jako prezes Mogileńskiego Towarzystwa Kultury wspierała wydawnictwa książkowe dotyczące wiedzy o naszym regionie i regionalnej twórczości. Otaczała opieką lokalnych artystów. Wszystko to robiła z potrzeby serca.
6. Karol Oktabiński–z zwodu psycholog, jest trenerem personalnym oraz instruktorem sztuk walki. Jest założycielem Stowarzyszenia Extremalni Mogilno, Centrum Sportu i Bezpieczeństwa sportu. Celem jego działań jest ogólnie rozumiany rozwój ciała i psychiki dzieci i dorosłych, przełamywanie własnych barier, nauka dążenia do celu. Zajmuje się wyszukiwaniem i rozwijaniem talentów sportowych. Promuje zdrowy tryb życia i wspólne motywowanie siebie i innych do działania. Razem z grupą trenuje do biegów z przeszkodami, samoobronę i boks tajski. Pan Karol często angażuje się w akcje charytatywne.

Decyzją kapituły tytuł Serca Mogilna otrzymuje: Teresa Kujawa