Wolontariusz Roku 2019

PLEBISCYT WOLONTARIUSZ ROKU rozstrzygnięto  07.12.2019

Do plebiscytu zgłoszono 8 kandydatur. Decyzją kapituły plebiscytu wszyscy kandydaci  zostali przedstawieni do nominacji, a są to:

  1. Koło Wolontariatu przy Zespole Szkół w Mogilnie
  2. Szkolne Koło Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mogilnie
  3. Zespół Wolontariuszy „Otwarte Serce – Pomocna Dłoń” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie
  4. Szkolny Klub Wolontariusza przy Szkole Podstawowej w Wylatowie
  5. Julia Polak – wolontariusz przy Szkole Podstawowej nr 2
  6. Kalina  Hibner – wolontariusz przy Szkole Podstawowej nr 2
  7. Maria Kowalska – tegoroczna absolwentka Szkoły nr 3 w Mogilnie
  8. Zuzanna Wiśniewska – tegoroczna absolwentka Szkoły nr 3 w Mogilnie

Podjęte działania wszystkich nominowanych są bardzo duże i dotyczą różnych środowisk .
 Na uwagę zasługują następujące działania, np.:

–  zbiórka darów dla chorych dzieci z oddziału onkologicznego w Bydgoszczy,
– Ogólnopolska Kampania  Edukacyjno-Pomocowa „Spraw Aby Dzieci z Syrii Przetrwały Zimę”,
– udział w ogólnopolskiej zbiórce żywności „TAK POMAGAM!” ,
–  zaangażowanie w zbiórce publicznej „Zbudujemy Dzieciom Dom”  na rzecz budowy domu hospicyjnego na Podkarpaciu, 
– charytatywne maratony, aktywna współpraca z pensjonariuszami domu dziennego pobytu dla osób chorych „Radość Życia”,
– przygotowanie paczek z okazji świąt i dnia dziecka dla Zespołu Placówek Wsparcia Rodziny, zbiórka dla podopiecznych fundacja „Kocia Dolina”,
– ogólnopolska akcja Góra Grosza na rzecz dzieci, które nie wychowują się w własnej rodzinie.
– Udział w kampaniach społecznych na rzecz osób starszych i niewidomych.

Decyzją kapituły, statuetkę Wolontariusz Roku 2019 roku otrzymuje:
Zespół „Wolontariuszy Otwarte Serce – Pomocna Dłoń” działający przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie.