Laureaci

Dotychczasowymi laureatami plebiscytu Serce Mogilna byli:

2003 Alicja Dłutkowskaudzielała się społecznie, sprzątając zaniedbaną część mogileńskiego cmentarza gdzie spoczywają najmłodsze dzieci i niemowlaki,

2004 siostra Błażeja ze zgromadzenia sióstr zakonnych w Mogilnie – Przez 30 lat niezmiennie i bezinteresownie odwiedzała chorych, dodawała otuchy samotnym i niosła wsparcie potrzebującym

2005 doktor Roman Bardoń – za bezinteresowną pomoc chorym. Dał się poznać wszystkim jako wspaniały człowiek i lekarz, który przysięgę Hipokratesa wypełnia w dosłownym tego słowa znaczeniu. A w swoją pracę wkłada dużo serca.

2006 Narodowy Element Wsparcia w Inowrocławiu statuetkę odebrał ppłk. Robert Łączyński

2019 Elżbieta Sarnowska  udzielała się w szerokim zakresie aktywności społecznej, swoją postawą zachęcała innych do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Była inicjatorką wyjazdów na badania profilaktyczne dla kobiet z naszej gminy i nie tylko. Wieloletni aktywny samorządowiec

2021 Teresa Kujawa – osoba powszechnie znana. Człowiek wielu pasji. Pedagog, harcerka, radna, dziennikarz, a przede wszystkim społecznik. Współzałożycielka i działaczka ogólnopolskiego Stowarzyszenia Polskich Mediów w Warszawie. Wrażliwa i otwarta na każdego człowieka, nikomu nie odmówiła pomocy. Bardzo wspierała kobiety nie tylko w działalności społecznej, ale również pomagała rozwiązywać trudne sprawy. Ciepła i niezwykle wyrozumiała. Była bardzo zaangażowana w krzewienie polskiej tradycji i kultury. Jako prezes Mogileńskiego Towarzystwa Kultury wspierała wydawnictwa książkowe dotyczące wiedzy o naszym regionie i regionalnej twórczości. Otaczała opieką lokalnych artystów. Wszystko to robiła z potrzeby serca.