Laureaci

Dotychczasowymi laureatami plebiscytu Serce Mogilna byli:

2003 Alicja Dłutkowskaudzielała się społecznie, sprzątając zaniedbaną część mogileńskiego cmentarza gdzie spoczywają najmłodsze dzieci i niemowlaki,

2004 siostra Błażeja ze zgromadzenia sióstr zakonnych w Mogilnie – Przez 30 lat niezmiennie i bezinteresownie odwiedzała chorych, dodawała otuchy samotnym i niosła wsparcie potrzebującym

2005 doktor Roman Bardoń – za bezinteresowną pomoc chorym. Dał się poznać wszystkim jako wspaniały człowiek i lekarz, który przysięgę Hipokratesa wypełnia w dosłownym tego słowa znaczeniu. A w swoją pracę wkłada dużo serca.

2006 Narodowy Element Wsparcia w Inowrocławiu „Ziemi Mogileńskiej” w podziękowaniu za działania na rzecz
bezpieczeństwa i obronności naszego państwa oraz
wspieranie Polskich
Zagranicznych Kontyngentów Wojskowych. statuetkę odebrał ppłk. Robert Łączyński.

2019 Elżbieta Sarnowska  udzielała się w szerokim zakresie aktywności społecznej, swoją postawą zachęcała innych do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Była inicjatorką wyjazdów na badania profilaktyczne dla kobiet z naszej gminy i nie tylko. Wieloletni aktywny samorządowiec

2021 Teresa Kujawa – osoba powszechnie znana. Człowiek wielu pasji. Pedagog, harcerka, radna, dziennikarz, a przede wszystkim społecznik. Współzałożycielka i działaczka ogólnopolskiego Stowarzyszenia Polskich Mediów w Warszawie. Wrażliwa i otwarta na każdego człowieka, nikomu nie odmówiła pomocy. Bardzo wspierała kobiety nie tylko w działalności społecznej, ale również pomagała rozwiązywać trudne sprawy. Ciepła i niezwykle wyrozumiała. Była bardzo zaangażowana w krzewienie polskiej tradycji i kultury. Jako prezes Mogileńskiego Towarzystwa Kultury wspierała wydawnictwa książkowe dotyczące wiedzy o naszym regionie i regionalnej twórczości. Otaczała opieką lokalnych artystów. Wszystko to robiła z potrzeby serca.

2022 Maria Malczewska – organizatorka wielu imprez dla dzieci i dorosłych. Aktywnie przyczynia się do integracji mieszkańców swojego sołectwa. Kobieta z otwartym sercem, nie potrafi przejść obojętnie obok potrzebujących, biednych lub samotnych. Jak trzeba robi zakupy, zawozi do lekarz, pomaga uzyskać pomoc prawną. Pani Maria pomagała sprowadzać rodziny ukraińskich uchodźców do Polski, zorganizowała lokum dla 4 ukraińskich rodzin, pozyskała również dla nich również żywność i ubrania.

2023 Śp. Irena Baranowska – skromna, ciepła, empatyczna, radosna, życzliwa, zawsze służąca pomocą, tym którzy o nią prosili. Pani Irena jednoczyła ludzi dobrej woli do wspólnego działania na rzecz innych podejmując wiele inicjatyw. Organizatorka zabaw i wycieczek dla dzieci, festynów rodzinnych, oraz różnych zbiórek dla potrzebujących. Nie sposób wyliczyć wszystkich inicjatyw w które zawsze wkładała całe swoje serce i każdą wolną chwilę. Odeszła przedwcześnie podczas ostatniego wyjazdu nad morze z dziećmi przewlekle chorych.