Plebiscyt Serce Mogilna

Plebiscyty 2023 roku rozstrzygnięte!

Idea

Plebiscyt „Serce Mogilna” Jest to pomysł honorowania osób, które w wyjątkowy sposób angażują się w pracę zawodową i społeczną oraz bezinteresownie pomagają innym .  Plebiscyt ma za zadanie:

  • wspieranie i upowszechnianie idei  i pomocy potrzebującym,
  • podziękowanie osobom, które dobrowolnie i bez wynagrodzenia działają na rzecz społeczności lokalnej,
  • kształtowanie postaw prospołecznych,
  • wyróżnianie i nagradzanie animatorów : sportowych, kulturalnych i społecznych
  • integrację społeczności lokalnej.

Historia

Plebiscyt miał swoją pierwszą edycję w 2003roku. Inicjatorem i fundatorem nagrody było Stowarzyszenie „Przymierze”, a w szczególności pan Jacek Ziemnicki.

  Na zdjęciu obok prezentowany jest projekt statuetki, który przekazywany był w pierwszych edycjach plebiscytu.

Konkurs miał swoje 3 edycje do 2005roku. Po tym czasie plebiscyt został wstrzymany aż do 2019 roku, kiedy to klub Radnych Rady Miejskiej w Mogilnie „prawica ziemi mogileńskiej” podjął działania aby przywrócić ten wyjątkowy plebiscyt i wyróżniać wyjątkowe osoby.

Plebiscyt

O tym, komu przyznać to wyróżnienie decyduje kapituła plebiscytu, skład kapituły konkursu podany jest w zakładce „kapituła konkursu”. Zgłoszenia do konkursu mogą wysyłać wszyscy, więcej informacji na temat zgłoszeń znajduje się w zakładce „zgłoszenia”. Zasady i warunki przyjmowania zgłoszeń pretendentów do statuetki  Serce Mogilna zamieszone są  na stronie  „Regulamin”

Na zdjęciu obok prezentowany jest projekt aktualnej statuetki, przekazywanej laureratom od 2019roku

Pełna lista zdobywców statuetki „Serce Mogilna” znajduje się w zakładce LAUREACI