Plebiscyt Serce Mogilna

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Osoby nominowane do Serca Mogilna w tym roku to:
1. Ewa Nogajczyk osoba która życie poświęciła niosąc pomoc dla dzieci z chorobami i upośledzeniami, działając przy parafialnych zespole Caritas, bezinteresownie pomagała organizować wycieczki dla dzieci, spotkania okolicznościowe oraz integracyjne dla mieszkańców osiedla. Pani Ewa jest wspaniałym wzorem do naśladowania dla młodych ludzi.
2. Jarosław Gębala– podejmuje regularnie inicjatywy na rzecz współpracy i integracji organizacji pozarządowych powiatu mogileńskiego. Pan Jarek od wielu lat uczestniczy w życiu społecznym ziemi mogileńskiej. Powiatowy koordynator zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy Prezes stowarzyszenia „Pozarządowe Mogilno”. Wolontariusz i koordynator wielu projektów NGO.
3. Emilia Baczyńska – sołtys sołectwa Dzierzążno, aktywny organizator szeregu imprez, wielu konkursów, warsztatów i wycieczek dla dzieci oraz całej lokalnej społeczności. Osoba pełna ciepła, wrażliwości i empatii. Scala mieszkańców swojego sołectwa i okolic.
4. Maria Malczewska – organizatorka wielu imprez dla dzieci i dorosłych. Aktywnie przyczynia się do integracji mieszkańców swojego sołectwa. Kobieta z otwartym sercem, nie potrafi przejść obojętnie obok potrzebujących, biednych lub samotnych. Jak trzeba robi zakupy, zawozi do lekarz, pomaga uzyskać pomoc prawną. Pani Maria pomagała sprowadzać rodziny ukraińskich uchodźców do Polski, zorganizowała lokum dla 4 ukraińskich rodzin, pozyskała również dla nich również żywność i ubrania.
5. Małgorzata Ciechanowska – Florczyk – prezes stowarzyszenia „Widzących Więcej”. Osoba działająca na co dzień w trudnym temacie uzależnień i przemocy domowej. Odbyła 3 interwencje przy próbach samobójczych, jest koordynatorką klubu Seniora w Mogilnie. Prowadzi dodatkową działalność na rzecz edukacji inny organizacji pozarządowych.
6. Barbara Lech – sołtys oraz prezes2 lokalnych i aktywnych stowarzyszenia Promyk Nadziei. Bardzo aktywnie działająca pani sołtys. Od wielu lat zawsze gotowa do niesienia natychmiastowej pomocy. Zawsze działa od serca i nie liczy poświęconego czasu. Jak wybuchła wojna na Ukrainie, to właśnie w domu Pani Basi uruchomiła się pierwsza w gminie zbiórka darów dla uchodźców wojennych, która ilością przekazanych tam darów przerosła wszelkie oczekiwani

Podjęte działania wszystkich nominowanych są bardzo duże i dotyczą różnych środowisk .
 Na uwagę zasługują następujące działania, np.:

–  zbiórka darów dla chorych w Hospicjum w Licheniu
–  zbiórka artykułów spożywczych i wykonanie kartek świątecznych dla osób samotnych z Mogileńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie
– porządkowanie zaniedbanych  i opuszczonych grobów małych dzieci
– zbiórka darów na święta dla oddziału dziecięcego w Mogilnie,
– pełnienie wart honorowych przy pomnikach miejscach pamięci narodowej w Mogilnie podczas uroczystości państwowych
– pomoc w zbiórce materialnej i finansowej dla uchodźców z Ukrainy
– pomoc przy sortowaniu darów dla uchodźców z Ukrainy
– zbiórka karmy i akcesoriów dla psów i kotów
– zbiórka pieniędzy dla WOŚP
– udział w akcji sprzątania świata
– udział w akcji sadzenia lasów z nadleśnictwie Miradz

05.11.2022r zapraszamy na galę plebiscytów Serce Mogilna oraz Wolontariusz Roku 2022

01.10.2022RUSZA NABÓR ZGŁOSZEŃ   

od 1 do 28 października trwa nabór zgłoszeń do plebiscytów!! Pamiętajcie, aby zgłoszenia były ważne, muszą być złożone na formularzach, które dostępne są do pobrania w zakładce  ZGŁOSZENIA

Idea

Plebiscyt „Serce Mogilna” Jest to pomysł honorowania osób, które w wyjątkowy sposób angażują się w pracę zawodową i społeczną oraz bezinteresownie pomagają innym .  Plebiscyt ma za zadanie:

  • wspieranie i upowszechnianie idei  i pomocy potrzebującym,
  • podziękowanie osobom, które dobrowolnie i bez wynagrodzenia działają na rzecz społeczności lokalnej,
  • kształtowanie postaw prospołecznych,
  • wyróżnianie i nagradzanie animatorów : sportowych, kulturalnych i społecznych
  • integrację społeczności lokalnej.

Historia

Plebiscyt miał swoją pierwszą edycję w 2003roku. Inicjatorem i fundatorem nagrody było Stowarzyszenie „Przymierze”, a w szczególności pan Jacek Ziemnicki.

  Na zdjęciu obok prezentowany jest projekt statuetki, który przekazywany był w pierwszych edycjach plebiscytu.

Konkurs miał swoje 3 edycje do 2005roku. Po tym czasie plebiscyt został wstrzymany aż do 2019 roku, kiedy to klub Radnych Rady Miejskiej w Mogilnie „prawica ziemi mogileńskiej” podjął działania aby przywrócić ten wyjątkowy plebiscyt i wyróżniać wyjątkowe osoby.

Plebiscyt

O tym, komu przyznać to wyróżnienie decyduje kapituła plebiscytu, skład kapituły konkursu podany jest w zakładce „kapituła konkursu”. Zgłoszenia do konkursu mogą wysyłać wszyscy, więcej informacji na temat zgłoszeń znajduje się w zakładce „zgłoszenia”. Zasady i warunki przyjmowania zgłoszeń pretendentów do statuetki  Serce Mogilna zamieszone są  na stronie  „Regulamin”

Na zdjęciu obok prezentowany jest projekt aktualnej statuetki, przekazywanej laureratom od 2019roku

Pełna lista zdobywców statuetki „Serce Mogilna” znajduje się w zakładce LAUREACI