Plebiscyt Serce Mogilna

Plebiscyt rozstrzygnięty. Decyzją kapituły, tytuł Serce Mogilna w 2019roku otrzymuje Elżbieta Sarnowska. Więcej informacji w artykule Serce Mogilna 2019
 

Idea

Plebiscyt „Serce Mogilna” Jest to pomysł honorowania osób, które w wyjątkowy sposób angażują się w pracę zawodową i społeczną oraz bezinteresownie pomagają innym .  Plebiscyt ma za zadanie:

  • wspieranie i upowszechnianie idei  i pomocy potrzebującym,
  • podziękowanie osobom, które dobrowolnie i bez wynagrodzenia działają na rzecz społeczności lokalnej,
  • kształtowanie postaw prospołecznych,
  • wyróżnianie i nagradzanie animatorów : sportowych, kulturalnych i społecznych
  • integrację społeczności lokalnej.

Historia

Plebiscyt miał swoją pierwszą edycję w 2003roku. Inicjatorem i fundatorem nagrody było Stowarzyszenie „Przymierze”, a w szczególności pan Jacek Ziemnicki.

  Na zdjęciu obok prezentowany jest projekt statuetki, który przekazywany był w pierwszych edycjach plebiscytu.

Konkurs miał swoje 3 edycje do 2005roku. Po tym czasie plebiscyt został wstrzymany aż do 2019 roku, kiedy to klub radnych „prawica ziemi mogileńskiej” podjął działania aby przywrócić ten wyjątkowy plebiscyt i wyróżniać wyjątkowe osoby.

Plebiscyt

O tym, komu przyznać to wyróżnienie decyduje kapituła plebiscytu, skład kapituły konkursu podany jest w zakładce „kapituła konkursu”. Zgłoszenia do konkursu mogą wysyłać wszyscy, więcej informacji na temat zgłoszeń znajduje się w zakładce „zgłoszenia”. Zasady i warunki przyjmowania zgłoszeń pretendentów do statuetki  Serce Mogilna zamieszone są  na stronie  „Regulamin”

Na zdjęciu obok prezentowany jest projekt aktualnej statuetki, przekazywanej laureratom od 2019roku