Wolontariusz Roku 2022

Podjęte działania wszystkich nominowanych są bardzo duże i dotyczą różnych środowisk .
 Na uwagę zasługują następujące działania, np.:

–  zbiórka darów dla chorych w Hospicjum w Licheniu
–  zbiórka artykułów spożywczych i wykonanie kartek świątecznych dla osób samotnych z Mogileńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie
– porządkowanie zaniedbanych  i opuszczonych grobów małych dzieci
– zbiórka darów na święta dla oddziału dziecięcego w Mogilnie,
– pełnienie wart honorowych przy pomnikach miejscach pamięci narodowej w Mogilnie podczas uroczystości państwowych
– pomoc w zbiórce materialnej i finansowej dla uchodźców z Ukrainy
– pomoc przy sortowaniu darów dla uchodźców z Ukrainy
– zbiórka karmy i akcesoriów dla psów i kotów
– zbiórka pieniędzy dla WOŚP
udział w akcji sprzątania świata
– udział w akcji sadzenia lasów z nadleśnictwie Miradz