Serce Mogilna 2019

PLEBISCYT SERCE MOGILNA rozstrzygnięto  07.12.2019
Do plebiscytu zgłoszono  11 kandydatów. Podczas oceny kapituła wyłoniła
7 nominacji do statuetki, oto oni:
 1. Halina Michalak jest osobą bardzo zaangażowaną w pomoc osobom samotnym i chorym. Pani Halina jest osobą życzliwą i chętną do niesienia pomocy ludziom znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych
 2. Aleksa Motylska – Lista osiągnięć sportowych jest bardzo długa, a do najważniejszych należą: –Rekord Świata i Polski w Biegu 48h w kategorii under 23. Wielokrotna rekordzistka Polski w biegach 24godzinnych, na swoim koncie ma między innymi 100 ukończonych maratonów.
 3. Marek Kwiatkowski jest współorganizatorem koncertów muzyki elektronicznej pod nazwą „Elektroniczny Weekend. Ppan Marek jako muzyk promuje nasze miasto w programie 3 Polskiego Radia, gdzie prezentowana jest jego muzyka.
 4. Elżbieta Sarnowska udzielała się w szerokim zakresie aktywności społecznej, swoją postawą zachęcała innych do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Była inicjatorką wyjazdów na badania profilaktyczne dla kobiet z naszej gminy i nie tylko. Wieloletni aktywny samorządowiec
 5. Barbara Lech Pani Barbara jest prezesem stowarzyszenia „Promyk Nadziei”. od 15 lat zrealizowała wraz z członkami stowarzyszenia Była organizatorką zbiórki krwi i środków finansowych dla chorych dzieci na czerniaka i białaczkę szpikową. W ostatnim roku pozyskała środki z fundacji PZU na budowę dwóch placów zabawa na terenie naszej gminy.
 6. Maria i Mieczysław Szmyd – już od 1958roku brali aktywny udział w organizowaniu i prowadzeniu ZOZ w Mogilnie oraz SP ZOZ Mogilno. Zawsze służyli pomocom pacjentom i byli przykładem życzliwości i oddania dla chorych.
 7. Barbara Bultrowicz – od 41 lat kierowała mogileńskim hufcem ZHP. Z zawodu wieloletni pedagog, z zamiłowania harcmistrz. Od blisko 30 lat niezmiennie kieruje Stanicą Nieobozowej Akcji Letniej w Chałupskach, na której co rocznie wypoczywają dzieci i młodzież.


  Ocena  nie była łatwa, gdyż zdaniem kapituły wszyscy nominowani zasługują na statuetkę Jednak zasady plebiscytu pozwalają nam jedynie na uhonorowanie tylko jednego kandydata

  Decyzją kapituły tytuł Serca Mogilna otrzymuje: Elżbieta Sarnowska