Wolontariusz Roku

TRWA NABÓR ZGŁOSZEŃ!!  od 1 do 28 października trwa nabór zgłoszeń do plebiscytów!! Pamiętajcie, aby zgłoszenia były ważne, muszą być złożone na formularzach, które dostępne są do pobrania w zakładce  ZGŁOSZENIA

Wolontariusz roku, jest to plebiscyt skierowany do młodzieży zaangażowanej w wszelkiego rodzaju akcje i przedsięwzięcia non profit. Poprzez tę statuetkę chcemy wyróżnić osoby, które pomimo swojego młodego wieku prezentują postawę godną naśladowania. Wyróżnienia jest skierowane do lokalnej społeczności i ma być formą nagrody z wzorową postawę.

W obecnych czasach często jest trudno zaangażować młodych ludzi w różnego rodzaju przedsięwzięcia, tym bardziej chcemy docenić młode osoby, które bezinteresownie czynią dobro względem innych. Liczymy że w ten sposób wyróżnione osoby staną się jednocześnie dla swoich rówieśników motywatorem do aktywnej postawy  i bodźcem do działania.