Serce Mogilna 2022

Osoby nominowane do Serca Mogilna w 2022 roku to:
1. Ewa Nogajczyk – osoba która życie poświęciła niosąc pomoc dla dzieci z chorobami i upośledzeniami, działając przy parafialnych zespole Caritas, bezinteresownie pomagała organizować wycieczki dla dzieci, spotkania okolicznościowe oraz integracyjne dla mieszkańców osiedla. Pani Ewa jest wspaniałym wzorem do naśladowania dla młodych ludzi.
2. Jarosław Gębala– podejmuje regularnie inicjatywy na rzecz współpracy i integracji organizacji pozarządowych powiatu mogileńskiego. Pan Jarek od wielu lat uczestniczy w życiu społecznym ziemi mogileńskiej. Powiatowy koordynator zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy Prezes stowarzyszenia „Pozarządowe Mogilno”. Wolontariusz i koordynator wielu projektów NGO.
3. Emilia Baczyńska – sołtys sołectwa Dzierzążno, aktywny organizator szeregu imprez, wielu konkursów, warsztatów i wycieczek dla dzieci oraz całej lokalnej społeczności. Osoba pełna ciepła, wrażliwości i empatii. Scala mieszkańców swojego sołectwa i okolic.
4. Maria Malczewska – organizatorka wielu imprez dla dzieci i dorosłych. Aktywnie przyczynia się do integracji mieszkańców swojego sołectwa. Kobieta z otwartym sercem, nie potrafi przejść obojętnie obok potrzebujących, biednych lub samotnych. Jak trzeba robi zakupy, zawozi do lekarz, pomaga uzyskać pomoc prawną. Pani Maria pomagała sprowadzać rodziny ukraińskich uchodźców do Polski, zorganizowała lokum dla 4 ukraińskich rodzin, pozyskała również dla nich również żywność i ubrania.
5. Małgorzata Ciechanowska – Florczyk – prezes stowarzyszenia „Widzących Więcej”. Osoba działająca na co dzień w trudnym temacie uzależnień i przemocy domowej. Odbyła 3 interwencje przy próbach samobójczych, jest koordynatorką klubu Seniora w Mogilnie. Prowadzi dodatkową działalność na rzecz edukacji inny organizacji pozarządowych.
6. Barbara Lech – sołtys oraz prezes2 lokalnych i aktywnych stowarzyszenia Promyk Nadziei. Bardzo aktywnie działająca pani sołtys. Od wielu lat zawsze gotowa do niesienia natychmiastowej pomocy. Zawsze działa od serca i nie liczy poświęconego czasu. Jak wybuchła wojna na Ukrainie, to właśnie w domu Pani Basi uruchomiła się pierwsza w gminie zbiórka darów dla uchodźców wojennych, która ilością przekazanych tam darów przerosła wszelkie oczekiwani